Tag Archives: vận chuyển hàng Mỹ về Việt Nam

Thời gian “ship” hàng từ Mỹ về Việt Nam mất bao lâu?

Ship hàng từ Mỹ về Việt Nam

Nhu cầu mua hàng Mỹ ngày càng nhiều khiến dịch vụ ship hàng Mỹ về Việt Nam cũng phát triển theo. Vấn đề là khoảng cách địa lý xa xôi nên thời gian vận chuyển hàng hóa không thể nhanh chóng như mong muốn của người mua hàng. Thời gian trung bình để ship hàng […]